Профил

Профил

„Булгарконсулт Архитекти и Инженери” ЕООД, една от най-големите консултантски фирми в строителния бранш, в продължение на 20 години насочва усилията на своите екипи, състоящи се от архитекти, инженери, урбанисти и интериорни архитекти, към постигането на високи професионални резултати.
Широкият спектър на услугите, предлагани от Булгарконсулт обхващат всички фази на строителното проектиране, консултации, свързани с изискванията за устойчивост и техническа перфектност, управление на проекти и градоустройствени планове.
По-важните проекти на Булгарконсулт са банки, културни институти, реконструкции на културни паметници, офиси, търговски сгради, транспортна инфраструктура, хотели и вилни селища, устройствени планове и техническа инфраструктура.
Всички необходими услуги се предоставят от „една ръка”, което гарантира висока ефективност и улеснява Възложителя.

Използвайки придобитите познания и опит от членството си в Германски съвет за устойчиво строителство (DGNB), „Булгарконсулт Архитекти и Инженери” инициира в края на 2009 г. създаването на Български съвет за устойчиво развитие и даде силен тласък на процесите на устойчиво развитие в България. Новият период в развитието на фирмата е силно доминиран от принципите на устойчиво строителство.
Арх. Коларов и неговият екип намират в оптималното съчетаване на екологична целесъобразност, икономическа ефективност и перфектната социална, културна и функционална среда, мотивация за създаването на своите проекти.

Булгарконсулт обучава своя персонал не само как да създава устойчиви сгради, но и как да оптимизира вътрешните производствени процеси, намалявайки разхода на материали и енергия, защото ние вярваме, че фирмената култура е пряко свързана с философията на проектиране и успеха на инвестиционните проекти.


Фирми в консорциум с Булгарконсулт


Ако желаете, може да изтеглите файла от тук


Ако желаете, може да изтеглите файла от тук


Ако желаете, може да изтеглите файла от тук
 


Ако желаете, може да изтеглите файла от тук
 


Ако желаете, може да изтеглите файла от тук


Ако желаете, може да изтеглите файла от тук


Ако желаете, може да изтеглите файла от тук


Ако желаете, може да изтеглите файла от тук


Ако желаете, може да изтеглите файла от тук


Ако желаете, може да изтеглите файла от тук


BGBC DGNB